KAZUYA

HBD~~Kamenashi KAZUYA

posted on 22 Feb 2010 23:33 by ayumikazujin in KAZUYA

New drama's kamenashi kazuya : Yamato Nadeshiko Shichi Henge

posted on 30 Nov 2009 22:32 by ayumikazujin in KAZUYA

【Aniversary】10 th With Kamenashi KAZUYA (ノ≧∇≦)ノ

posted on 22 May 2009 14:55 by ayumikazujin in KAZUYA

HAPPY BRITHDAY KAMENASHI KAZUYA

posted on 23 Feb 2009 21:15 by ayumikazujin in KAZUYA

【Aniversary】9 th With Kamenashi KAZUYA (ノ≧∇≦)ノ

posted on 26 May 2008 15:02 by ayumikazujin in KAZUYA

คาเมะจังผู้ใสซื่อ

posted on 25 Mar 2008 19:34 by ayumikazujin in KAZUYA

HAPPY BIRTHDAY KAMECHAN

posted on 23 Feb 2008 07:21 by ayumikazujin in KAZUYA

Pic Kameหลากหลายเวอร์

posted on 26 Oct 2007 15:43 by ayumikazujin in KAZUYA